Kazek - Szczecin

Kazek Zakład Zaopatrzenia Mundurowo-Technicznego 
70-631 Szczecin, ul. Heyki 2
tel. 0914623790

HPE Kielce

HOLSTERS HPE Polska
Biuro Handlowe, Salon Firmowy
25-650 Kielce, ul.Długa 15
tel./fax 041 362 51 42, tel. 041 331 76 90, tel. 0 502 687 533